ADR-transport voor gevaarlijke goederen

U kunt een beroep doen op Transport Taxi Marcel en Zoon voor ADR-transport regio Herentals. Dit transportbedrijf zorgt ervoor dat alle gevaarlijke goederen op een veilige manier getransporteerd worden. Het houdt daarbij steeds rekening met alle wettelijke voorschriften.

Volledig conform alle wetgeving

De regels in Europa omtrent ADR-transport zijn streng. Dat is goed, want veiligheid hoort altijd te primeren. Transport Taxi Marcel en Zoon zet hier dan ook volledig op in. Alle chauffeurs zijn opgeleid om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Ze hebben allemaal een ADR-attest op zak en – niet onbelangrijk – ze beschikken allemaal over voldoende ervaring.

Goed geëquipeerde voertuigen

Ook de voertuigen zijn volledig conform de wet. Allemaal zijn ze geëquipeerd met state-of-the-art uitrusting die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen omtrent het transporteren van gevaarlijke goederen. Transport Taxi Marcel en Zoon neemt het zekere voor het onzekere en zet alles op alles om uw transport veilig op locatie te brengen.

Veiligheidsadviseur

Transport Taxi Marcel en Zoon beschikt ook over een ADR-veiligheidsadviseur. Hij houdt alles goed in de gaten en ziet er streng op toe dat alle activiteiten en transporten van gevaarlijke goederen gebeuren volgens de wettelijke voorwaarden en in optimale omstandigheden.

U kunt steeds contact opnemen als u nog vragen heeft of meer inlichtingen wenst omtrent ADR-transport in Herentals.

Back to Top